ODPOVÍ ING. BABIŠ NA TYTO OTÁZKY? JE TO CHLAP?

babis je chlap?

1.)    Trestně stíhaný premiére ČR Ing. Andreji Babiši, kdy vrátíte neoprávněně získané dotace za období 2011 – 2017, které jste získal podvodem na mé vlastní pozemky? Kdy vrátíte pozemky?

2.)    Trestně stíhaný premiére ČR Ing. Andreji Babiši, můžete zveřejnit listiny, které byl donucen podepsat Vaší společnosti podnikatel a řezník Sládeček před tím, než spáchal sebevraždu?

3.)    Trestně stíhaný premiére ČR Ing. Andreji Babiši, zveřejněte smlouvy, za jakou finanční částku jste odkoupil menšinový podíl a většinový podíl ve spol. Kostelecké uzeniny a.s. pan Ing. Boček již není mezi námi, ale řekl mi, že jste ho vy spolu s Ing. Nestrašilem ze Citibank donutili podepsat prodej většinového podílu za směšnou cenu?

4.)    Trestně stíhaný premiére ČR Ing. Andreji Babiši, je pravda, že jste dal pokyn Mgr. Ferancovi, aby u znalecké kanceláře A&C Consulting zařídil, aby tato znalecká kancelář ocenila drůbeží provozy spol. Agro Jevišovice a.s. o 200 000 000 Kč nižší cenou?

5.)     Trestně stíhaný premiére ČR Ing. Andreji Babiši, dáte pokyn ke zpracování revizních posudků k ocenění drůbežích farem tak, aby jste se „očistil“ dle bodu 4 a doplatil akcionářům spol. Agro Jevišovice a.s. finanční prostředky z tohoto podvodného jednání?

6.)    Trestně stíhaný premiére ČR Ing. Andreji Babiši, spol. A&C Consulting (v této společnosti pracuje syn pana Ing. Faltýnka, vašeho kámoše) zpracovává posudky pro převody zemědělského majetku skupiny Agrofert minimálně v oblasti Jižní Moravy, s cílem co nejnižší daňové povinnosti v oblasti daně z převodu nemovitostí a daně z příjmů. Nenecháte zpracovat posudky nezávislou znaleckou kanceláří a doplatíte příslušné daně? Jedná se o majetek spol. ZVOS Hustopeče, ZEMOC Velké Němčice, Agro Jevišovice a.s., Agro Citonice a.s.

7.)    Trestně stíhaný premiére ČR Ing. Andreji Babiši, spol. A&C Consulting zpracovává „celkem náhodou“ znalecké posudku pro ocenění akcií zemědělských společností, zejména spol. ZVOS Hustopeče, ZEMOS Velké Němčice, Agro Jevišovice a.s., Agro Citonice a.s. Necháte zpracovat nezávislou znaleckou kanceláří (např. Mendelovou univerzitou v Brně) pravdivé posudky a doplatíte lidem na vesnicích Jižní Moravy majetek, který jste podvodně získat?

8.)    Trestně stíhaný premiére ČR Ing. Andreji Babiši, můžete zveřejnit seznam hostů při otevření Vašeho zařízení Sokolovna v Průhonicích a při tenisovém utkání, zda byli pozvání soudci, státní zástupci či lidé z ministerstva spravedlnosti?

9.)    Trestně stíhaný premiére ČR Ing. Andreji Babiši, při Vaší návštěvě v Jevišovicích jste mě několikrát žádal, abych Vám poskytl projekt zařízení Sýpka v Jevišovicích, které jsem postavil a Váš management jej při nástupu do spol. Agro Jevišovice nechal zavřít ke škodě místních lidí. Projekty jsem Vám poslal jako podklad pro Čapí hnízdo, proč tedy lžete, že nic o Čapím hnízdě nevíte?

10.) Trestně stíhaný premiére ČR Ing. Andreji Babiši, v rozsudku Krajského soudu v Brně je uvedeno: „Právní jednání žalovaného je formálním naplněním skutečného projevu vůle mateřské společnosti AGROFERT HOLDING a.s. IČ: 261 85 610, přesněji jejího jediného Akcionáře, Ing. Andreje Babiše.“ Jinak řečeno, notář JUDr. Svatopluk Procházka mi měl akcie spol. Agro Jevišovice a.s. vrátit, neboť jste nesplnil odkládací podmínky. Pan notář, sídlící v budově Agrofertu je dal Vám. Co jste mu dal, máte čisté svědomí, vrátíte podvodně získaný majetek?